Nieuwsbrief

Elke week verschijnt op dinsdag een nieuwsbrief op schoolniveau: ’t levensteken.

Hierin worden actualiteiten vermeld door de directeur en ook is er steeds nieuwe groepsinformatie.

De nieuwsbrief wordt ook digitaal verzonden naar ouders en belangstellenden. Klik hier om aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. In de kerk komt een papieren versie te liggen voor onze meelevende broeders en zusters die geen computer hebben.

Problemen met het openen van de nieuwsbrief? Graag doorgeven aan websitebeheer@gbsdelevensboom.nl

 

Bekijk hier de nieuwsbrieven

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief