Schoolcommissies

Activiteitencommissie:
De school kent een activiteitencommissie die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van activiteiten die binnen en buiten de school plaatsvinden.
Het schoolteam en de activiteitencommissie komen in onderling overleg tot een vaststelling van de activiteiten en de uitvoering hiervan.

Mw. Claudia Bouwmeester-Hofstede
Mw. Hermien Crediet-Bouwmeester
Mw. Grietje Dunnink
Dhr. Martin Buitenhuis

Vervoerscommissie:
De vervoerscommissie is het aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen die uit Staphorst met de taxi naar onze school komen.

Mw. Karin Braamskamp
Mw. Aline van Leusen

Commissie Tussen Schoolse Opvang:
De school draait met een semi-continurooster. We beginnen ’s morgens om 08.45 uur en met onderbreking van een kwartier pauze om 10.30 uur, gaan we door tot 12.15 uur. Het laatste kwartier mogen de kinderen eten. Van 12.15 tot 12.43 uur spelen de kinderen buiten onder toezicht van ouders. Alle ouders worden ingeroosterd voor de pleinwacht tussen de middag.

  • Kan iemand niet meedraaien in het rooster dan zoekt hij/zij zelf vervanging.
  • Alle ouders hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Nieuwe ouders moeten deze aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de directeur Wim Hutten.

Mw. Marjan Schuiling
Mw. Nienke Kok

Commissie hoofdluiscontrole:
Iedere maandag na een vakantie worden de hoofden van de kinderen door een aantal moeders  gecontroleerd op de aan- cq. afwezigheid van luizen. We voeren deze controles uit om te voorkomen dat we getroffen worden door een luizenplaag.

Mw. Klary Olsman
Mw. Gerrianne Horstede