Onze school

Gereformeerde Basisschool “De Levensboom”
Korte Kerkweg 21
7954 GC  ROUVEEN
Tel.  0522 – 29 12 94
Email: dir@gbsdelevensboom.nl
Website: www.gbsdelevensboom.nl
Locatiedirecteur: dhr. W. Hutten

De Levensboom is een basisschool voor gereformeerd onderwijs in Rouveen. In een buitengewoon mooie omgeving geven de leerkrachten onderwijs aan  ± 185 leerlingen uit Rouveen en Staphorst.

De school telde op 1 oktober 2018 (de jaarlijkse teldatum) 175 leerlingen. Dit aantal is bepalend voor de omvang van de formatie in het cursusjaar 2019 / 2020. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 is 182. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren licht stijgt.

Vanaf 5 september 2011 hebben we een nieuw multifunctioneel schoolgebouw betrokken. We delen dit gebouw met de hervormde basisschool ‘de Triangel’, peuterspeelzaal ‘Op Stap’ en de gemeentelijke Sportzaal waarin ook onze gymlessen gegeven worden. Kinderopvang ‘Mathil’ heeft haar gebouw naast ons schoolgebouw. Hier is ook de bibliotheek voor volwassenen te vinden. De bibliotheek voor de jeugd tot 12 jaar is in de centrale hal voor in het MCR. Beide scholen doen mee met het project dBos (de Bieb op school)

U bent van harte welkom in het schoolgebouw, dat voorzien is van een groot en uitdagend plein met mooie speeltoestellen, waar ook ruimte is voor natuurlijk spelen. 

Wilt u meer weten over onze school, de manier waarop wij onderwijs geven of hoe wij dingen geregeld hebben? Kijk dan eens verder rond op de site!