TSO – BSO

Tussen Schoolse Opvang

De school draait met een semi-continurooster. We beginnen ’s morgens om 08.45 uur en met onderbreking van een kwartier pauze om 10.30 uur, gaan we door tot 12.15 uur. Het laatste kwartier mogen de kinderen eten. Dit wordt verantwoord in het document ‘Eten is lestijd’. Dit document is ook te vinden op de website, (Verantwoording Eten is lestijd)

Van 12.15 tot 12.43 uur spelen de kinderen buiten onder toezicht van ouders. Alle ouders worden ingeroosterd voor de pleinwacht tussen de middag. Dit gaat via een inlogsysteem, waarbij iedere ouder een eigen inlog heeft. Kan iemand niet meedraaien in het rooster dan zoekt hij/zij zelf vervanging. Hierbij ook de (Pleinwacht regels).

De tussen schoolse opvang wordt gecoördineerd door:
Marjan Schuiling, tel. 0522-291286
Nienke Kok, tel. 0522- 292252

Buitenschoolse opvang
Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen ouders en kinderen onder andere terecht bij Mathil kinderopvang. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.mathil.nl.