Schooltijden – Vakanties


Schooltijden

De school begint voor alle kinderen ’s morgens om 08.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
Groep 3 en 4 zijn bovendien vrij op vrijdagmiddag en de kleutergroepen hebben de hele woensdag vrij.

Samengevat zien de schooltijden van een hele week er als volgt uit:

Maandag 08.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.45 – 12.30 uur
Donderdag 08.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.45 – 14.45 uur

Verantwoording eten is lestijd.


Vakanties/vrije dagen

Herfstvakantie 22 t/m 26 okt. 2018
Vrije middag 21 dec. 2018
Kerstvakantie 24 dec. 2018 – 4 jan. 2019
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 febr. 2019
Goede Vrijdag en Pasen 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag 7 t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 23 aug. 2019
Enkele studiedagen 2 okt. 2018 (hele dag)
  30 okt. 2018 (’s middags)
  28 juni 2019 (hele dag)