Schooltijden – Vakanties


Schooltijden

De school begint voor alle kinderen ’s morgens om 08.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
Groep 3 en 4 zijn bovendien vrij op vrijdagmiddag en de kleutergroepen hebben de hele woensdag vrij.

Samengevat zien de schooltijden van een hele week er als volgt uit:

Maandag 08.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.45 – 12.30 uur
Donderdag 08.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.45 – 14.45 uur

Verantwoording eten is lestijd.


Vakanties/vrije dagen

Herfstvakantie 21 t/m 25 okt. 2019
Vrije middag 20 dec. 2019
Kerstvakantie 23 dec. 2019 – 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 febr. 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinkstermaandag 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli t/m 14 aug. 2020
Enkele studiedagen 3 okt. 2019 (middag)
  13 jan. 2020 (hele dag)
  17 maart 2020 (middag)
  12 mei 2020 (middag)
  19 juni 2020 (hele dag)