Protocollen

We maken binnen onze school gebruik van diverse protocollen.

Wanneer u ze wilt lezen, kunt u ze hier downloaden als pdf.

Pestprotocol

Protocol vervanging leerkrachten

Protocol klachtenregeling

Protocol gebruik internet binnen school

Protocol privacybeleid