Eerste schooldag!

23-08-2019

De zomervakantie zit er bijna op. School gaat weer beginnen! De klaslokalen zijn ingericht en de leerkrachten zijn er klaar voor. We beginnen op maandag 26 augustus a.s. We starten om 09.15 uur in de groepen. Voor die tijd is er inloop en kunt u desgewenst even in het lokaal van uw kind(eren) kijken en eventueel kennismaken met de leerkracht.

Feestelijke laatste schooldag

18-06-2019

Op donderdag 11 juli a.s. is de laatste schooldag van dit cursusjaar. Dat wordt een bijzondere schooldag, omdat we stil willen staan bij het afscheid van juf Tineke Hoeve. Na 44 jaar stopt zij er mee. We hopen er een mooie dag van te maken voor Tineke en haar man. Het moet ook een mooie en actieve dag worden voor de kinderen. Er is al van alles georganiseerd. Dat alles gaat leiden tot een voorstelling op het plein, waarbij u als ouders ook aanwezig kunt zijn. Dan moet u om 13.45 uur op het plein aanwezig zijn. Bij regen gaan we naar de sportzaal.

’s Avonds is de jaarafsluiting in de kerk. Dan willen we – naast terugzien op een goed schooljaar – ook weer stilstaan bij het afscheid van Tineke. Dat zal op een feestelijke manier gebeuren. We willen u als ouders (met kinderen) vragen daarbij aanwezig te zijn. Ook oud-leerlingen en gemeenteleden zijn van harte welkom. Hoe voller de kerk hoe mooier.

(Wim Hutten)

Vakantierooster 2019-2020

20-03-2019

Het vakantierooster 2019-2020 is vastgesteld en ziet er als volgt uit:

            Herfstvakantie            21 t/m 25 okt. 2019.

            Vrije middag               20 dec. 2019.

            Kerstvakantie              23 dec. 2019  t/m 3 jan. 2020.

            Voorjaarsvakantie       17 t/m 21 febr. 2020.

            Goede Vrijdag            10 april 2020.

            Paasmaandag            13 april 2020.

            Meivakantie                27 april t/m 5 mei 2020.

            Hemelvaartsdag         21 + 22 mei 2020.

            Pinkstermaandag       1 juni 2020.

            Zomervakantie            6 juli t/m 14 aug. 2020

            Studiedagen               2½ dag.

  • Het vakantierooster is helemaal gelijk aan dat van de Triangel. We hebben samen afgestemd.
  • Het vakantierooster is bijna gelijk aan dat van het Greijdanus. Er is één punt van verschil. De meivakantie van het Greijdanus begint op donderdag 23 april en loopt door t/m dinsdag 5 mei. Onze vakantie begint op maandag 27 april en loopt ook door t/m dinsdag 5 mei. Het Greijdanus heeft dus 2 dagen meer.

Dat het Greijdanus en wij weer beginnen op woensdag 6 mei heeft alles te maken met de examens.

  • De data van de studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend, maar die zullen in september wel bekend zijn.

Extra vrije dagen met Pinksteren

15-03-2019

Onze school heeft dit schooljaar één week meivakantie. Veel scholen hebben twee weken. Dat zit er voor ons niet in. We hebben nog twee dagen over en dat is te weinig.

Wat wel kan en wat we ook gaan doen, is beide dagen inzetten rond de Pinksteren. We gaan de kinderen vrij geven op de vrijdag voor en de dinsdag na Pinksteren. Ze hebben dan een lang Pinksterweekend. En dat is ook mooi, want de periode van de meivakantie tot de zomervakantie is een lange periode van 10 weken met daarin slechts twee vrije dagen met Hemelvaart en – in ons geval dus straks – een lang Pinksterweekend. Na het Pinksterweekend is het nog 4½ week tot de zomervakantie.

(Wim Hutten).

Koningsspelen 12 april

01-03-2019

Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. Voorgaande jaren waren de spelen altijd voorafgaand aan de meivakantie en waren de kinderen ’s middags al vrij. Dit jaar grenst het niet aan de meivakantie en dat maakt het een beetje anders.

De groepen 1 t/m 4 hebben ’s morgens spelletjes. ’s Middags zijn de groepen 1 en 2 vrij. De groepen 3 en 4 zijn dat sowieso al. De bovenbouw heeft ’s middags haar koningsspelen.

Verdere informatie volgt t.z.t.

Levensboom wint wedstrijd!

21-11-2018

De leerlingen van groep 8 zijn druk aan de slag geweest om een idee uit te werken voor de oude locatie van de Levensboom. (Alle scholen uit de gemeente Staphorst konden meedoen.) Groep 8 heeft de prijs gewonnen en ze mogen met de klas op expeditie naar de Maasvlakte! Gefeliciteerd groep 8!!!!

Sinterklaasfeest 5 dec.

20-11-2018

Op woensdag 5 dec. vieren we op school het sinterklaasfeest. Ook de kleuters mogen deze keer op woensdagochtend naar school. De dag erna, donderdag 6 dec. zijn ze dan een dagje vrij.

Aankomst Sinterklaas:  8.45 uur Wil je dit meemaken? Zorg dan dat je uiterlijk 8:40 klaar staat achter de dranghekken bij de school.

Sint en de pieten gaan met de kinderen van groep 1 t/m 4 (van de Levensboom én de Triangel) naar de gymzaal. De hogere groepen gaan naar hun eigen lokaal. We hopen op een fijne ochtend met elkaar!

Sponsorloop voor Uganda

08-10-2018

Wij kijken terug op een zeer geslaagde sponsorloop voor Uganda! Het bedrag dat de kinderen bij elkaar gerend hebben is boven verwachting! € 4844,04 hebben we met elkaar opgehaald!! Wat een bedrag en wat fijn om te merken dat de kinderen zo enthousiast waren, dat er zoveel ouders, opa’s oma’s en andere belangstellenden zijn komen kijken en aanmoedigen en ook erg bedankt voor alle gulle giften die er zijn gedaan!

Donderdag 18 oktober zullen we (juf Griselda Knoll en Klaaske Huisman) vertrekken om het geld een goede bestemming te geven.