Eerste schooldag!

De zomervakantie zit er bijna op. School gaat weer beginnen! De klaslokalen zijn ingericht en de leerkrachten zijn er klaar voor. We beginnen op maandag 26 augustus a.s. We starten om 09.15 uur in de groepen. Voor die tijd is er inloop en kunt u desgewenst even in het lokaal van uw kind(eren) kijken en eventueel kennismaken met de leerkracht.